1. Az adatkezelő adatai

A weboldal címe: https://bajizoli.com.

1.1 Az adatkezelő:

Baji Zoltán E.V.
Székhely: 7626 Pécs, Újvilág utca 44.
Adószám: 56636125-2-22
e-mail: info@bajizoli.com

1.2 A tárhelyszolgáltató:

Cégnév: DotRoll Kft.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Telefonszám: +36 1 432 3232
E-mail: support@dotroll.com
Adatkezelési szabályzat
(a továbbiakban: Tárhelyszolgáltató);

1.3 Az elektronikus kommunikációhoz használt e-mail kliens:

Cégnév: Google (Gmail)
Cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Adatvédelmi irányelvek
(a továbbiakban: Google);

2. A bajizoli.com weboldal

2.1 Általános adatkezelés

A weboldal sütiket használ, lásd részletesen : Cookie Policy (EU)

3. Az időpontfoglalási rendszer

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban az Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett www.bajizoli.com/booking címen elérhető időpont foglalási rendszer (a továbbiakban IFR) felhasználóinak (a továbbiakban Ön) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi.

Mit jelent, ha Ön elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót

Amennyiben Ön használja az IFR-t, ezzel megerősíti, hogy teljeskörűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

Amikor Ön úgy dönt, hogy időpontot foglal, annak regisztrációjánál bepipálja a vonatkozó felületet az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását, tartalma megismerését megerősítő szövegnél, ezzel Ön elfogadja az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését.

Az időpontfoglalásnak előfeltétele, az adatkezelési tájokoztató elfogadása.

Amennyiben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne használja az IFR-t!

3.1 A weboldal címe

https://bajizoli.com/booking

3.2 Adatkezelés célja és jogalapja

A kapcsolatfelvételhez és a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen adatok bekérése történik ezen a felületen.

Az időpontfoglalási szolgáltatás az Ön által megadott személyes adatokat gyűjti és tárolja. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása alapján történik. Az adatkezelést az időpont foglalás regisztrációjánál az “Elolvastam, megértettem és tudomásul vettem az Adatkezelési tájékoztatót” mező bepipálásával fogad el.

Az alábbiakban arról olvashat, hogy mikor kérem el vagy gyűjtök Öntől személyes adatokat és azokat meddig és hogyan kezelem.

3.3 Milyen adatokat kezelek a regisztrációnál?

Név, e-mail cím, telefonszám, IP-cím

3.4 Miért kezelem ezeket az adatokat (adatkezelési cél)?

A konzultáció szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen, hogy Önt be tudjam azonosítani és kapcsolatba tudjak Önnel lépni, valamint tarthassuk a kapcsolatot. Az IP címet biztonsági okok miatt tárolja a rendszer.

3.5 Meddig kezelem ezeket az adatokat (időtartam)?

Az igénybe vett szolgáltatás megszűnését követően 5 évig, míg a számlázott szolgáltatás esetén, a számla kiállítástól számított 8 évig.

3.6 Kik kapták meg vagy fogják megkapni az Ön személyes adatait?

A tárhelyszolgáltató, az általam kommunikációra használt email szolgáltató és az ön által megadott email szolgáltató.

4. Az info@bajizoli.com e-mail cím használata

4.1 Adatkezelés Célja és Jogalapja

A kapcsolatfelvételhez és a szolgáltatás nyújtásához Ön és Baji Zoltán EV a fent megadott kapcsolatfelvételi (info@bajizoli.com) e-mail címen (is) kommunikálhat. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása alapján történik, amelyet az elektronikus levél elküldésével fogad el.

4.1 Milyen adatokat kezelek?

Az e-mail cím és az e-mail tartalma.

4.2 Miért kezelem ezeket az adatokat

Használatuk a kapcsolattartás és a szolgáltatásokkal összefüggő kommunikáció során elengedhetetlen. Az Ön által megosztott információk alapján tudom teljesíteni a szolgáltatást. A teljesítés során az időközben felmerült kérdéseket, igények e-mail formájában kommunikálhatjuk le.

Az személyes adatait kizárólag az Ön által igényelt szolgáltatás nyújtáshoz elengedhetetlen kommunikációra, és az Önnel való kapcsolatfelvételre használom fel.

4.3 Meddig kezelem ezeket az adatokat (időtartam)?

Az Ön e-mail címét, és elküldött leveleit addig tárolom, amíg az projekt és annak ellenőrzése megköveteli, vagy az Ön hozzájárulását vissza nem vonja. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező meghatározott ideig megőriznem.

4.4 Kik kapták meg vagy fogják megkapni az Ön személyes adatait?

Az e-mailen történő kommunikáció során az alábbi adatfeldolgozókat veszem igénybe:

Adatfeldolgozó neveElérhetőségeFeladatok
DotRoll Kft.1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.Tárhelyszolgáltatás és e-mail szerver
GoogleGordon House, Barrow Street, Dublin 4, IrelandGmail e-mail kliens, e-mailek fogadása és küldése

A fentiekben megnevezett adatokat az itt felsorolt Adatfeldolgozók szerverein tárolják.

Amennyiben a fent megadott e-mail címen megkeres, az Ön e-mail címét és annak tartalmát a tárhelyszolgáltató és a Google e-mail kliense dolgozza fel.

Az e-mail tartalmát semmilyen körülmények között nem adom át vagy értékesítem további félnek.

5. Az Ön jogai, jogérvényesítési lehetőségek

5.1 Előzetes tájékoztatáshoz való jog

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatom Önt ezek részletéről.

5.2 Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy

a) milyen adatokat kezelek Öntől,

b) milyen célból kezelem az Ön adatait,

c) meddig kezelem az adatokat,

d) kik kapták meg vagy fogják megkapni az Ön személyes adatait.

5.3 Helyesbítéshez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

5.4 Elfeledtetéshez (törléshez) való jog

Kérheti bármilyen korábban megadott személyes adat törlését. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező meghatározott ideig megőriznem.

5.5 Adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelő az érintett kérésére bizonyos esetekben korlátozza az adatkezelést. Ebben az esetben az adatkezelő főszabály szerint csak tárolja az adatokat.

5.6 Adatok hordozhatósága: 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy kérje az Önről tárolt személyes adatokat az adatkezelőtől.

5.7 Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.

5.8 Jogérvényesítés

A jogérvényesítés az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges.

Ezek a jogok gyakorlásához kérem, vegye fel velem a kapcsolatot. A kapcsolattartási adatok a Sütiszabályzat alján találhatók. Ha panaszt szeretne tenni adatainak kezelésével kapcsolatban, kérem, lépjen velem kapcsolatba, de joga van panasszal élni a felügyeleti hatóságnál (a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) is.

Magyarországon ez a :
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
honlapja: www.naih.hu,
telefonszáma: +36 (1) 391-1400.

6. Adatvédelem

A tárhelyszolgáltatón tárolt adatok hozzáféréséhez 2 faktoros azonosítást használok.
Az email kliens hozzáférésénél 2 faktoros azonosítást használok.
Havonta cserélem a jelszavakat.
Kizárólag megbízható, jelszóval védett hálózaton használom a hozzáféréseket.
Az adatokat a laptopon titkosított meghajtón tárolom.

7. Kapcsolattartás

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel vagy kérésekkel kapcsolatban kérem, lépjen kapcsolatba velem a megadott kapcsolattartó adatok valamelyikén.

Baji Zoltán
Vállalkozás: Baji Zoltán E.V.
Székhely: 7626 Pécs, Újvilág utca 44.
Magyarország
Weboldal: https://bajizoli.com
Email: info@bajizoli.com